Historie oddílu

První kuš byla sestavena v Otrokovicích v roce 1975 panem Kristýnkem Vladimírem. V průběhu pěti let se přidali dálší zájemci Medek Jaroslav, Kopřiva Jan, Radek Skála a dnes již nežijící Jaroslav Dufek.

Do roku 1980 se podařilo sestavit 4 fungující zbraně. Z hlediska dnešní urovně to však byly zbraně jednoduché a nedokonalé což bylo zapříčiněno absolutním nedostatkem informací o tomto sportovním odvětví a samozřejmě nedostatkem kvalitního materiálu(luky a šípy).Rozhodujícím faktorem v rozvoji tohoto sportu byl pan Jaroslav Somr který jako jediný byl schopen z domácích surovin vyrobit kvalitní a dobře fungující luk do kuše.

Díky tomu se mohlo uskutečnit již 12.12.1981 první setkaní příznivců tohoto nově vznikajícího sportovního odvětví.Samozřejmě jeho účelem bylo historicky první střílení z kuše.Kterého se zůčastnilo 30 závodníku.

Během pěti let se rozrostl nově vznikající střelecký klub (ještě pod ZO Svazarm) o dálších pět členů. Sanitrák Jaroslav,Slovák Roman,Bobek František,Lipenský Jiří se synem a Kopřiva Jan mladší. Do roku 1985 se nám podařilo získat mezinárodní pravidla IAU pro střelbu z kuše a tak sme již v roce 1985 byli schopni zorganizovat soutěž tak jak to bylo ve světě již 15 let obvyklé. Prvního závodu zorganizovaného podle těchto pravidel v Ostravě se zůčastnili i střelci našeho klubu z nichž Medek Jaroslav skončil na 4.místě a Kristýnek Vladimír na místě 6. Výsledky dosažené v tomto závodě dokázaly, že jsme i přes izolaci té doby schopni střeleckými výsledky konkurovat ostatním střelcům v Evropě.


Výsledky dosažené na soutěžích v roce 1986

20.4. Opava 4.místo Jaroslav Medek
10.5. Ostrava soutěž Zlatý Kylov 4.místo Kristýnek Vladimír
14.6. Opava 4.místo Kristýnek Vladimír 5.místo Medek Jaroslav
19.7. Otrokovice 3.místo Kristýnek Vladimír 4.místo Medek Jaroslav.Tohoto závodu se zúčastnil jako rozhodčí nový člen našeho klubu Karas Evžen.
16.8. Suché Lazce 2.místo Slovák Roman 5.místo Kristýnek Vladimír
13.9. Otrokovice 1.neoficiální mistrovství ČSSR 2.místo Slovák Roman 5.místo Kristýnek Vladimír.
Účast 23 střelců.

V roce 1986 jak vydíme podle výsledků otrokovických střelců,existovalo v tehdejším Československu několi oddílů a organizací jejichž členové se zabývali střelbou z kuší.

V Praze pod hlavičkou Svazarmu a pod vedením Stanislava Lauera,V Opavě jako lukostřelecký oddíl TJ Ostroj Opava pod vedením Aloise Niemce,v Ostravě lukostřelecký oddíl BŠMH Mariánské Hory pod vedením Jiřího Zdeněka a konečně v Otrokovicích jako Svazarm 2 Otrokovice.Několik jednotlivců střílelo samostatně ještě v Brně a Bratislavě.
Veškerá sporotvní činnost byla zhodnocena-hlavně zásluhou S.Lauera z Prahy-pozváním střelců z Československa na 4.MS do Švédska.Výprava šesti střelců z výše zmíněných organizací se zůčastnila a přivezla v soutěži hostů stříbrné medaile.Snaha všech střelců a dálších přiznivců byla zaměřena na legalizaci našeho sportovního odvětví.Hlavní zásluhu na uznání našeho sdružení v jeden státem uznáváný svaz měl J.Zdeněk z Ostravy.Jím vypracované stanovy byly státními orgány akceptovány a v roce 1990 jsme byli uznáni jednotnou organizací Československý svaz střelců z kuše.Po domácí legalizaci našeho svazu jsme byli na zasedání IAU přijati také jako řadný člen této organizace.Podstatnou zásluhu na tento výsledek měl tehdejší předseda svazu kuší ing.Vladimír Motl z Děčína,jehož angažovanost v tomto směru byla mimořádná.Trvalo ještě rok než i ČSTV akceptovalo svaz nejprve za přidruženého a až následně v roce 1999 jsme byli přijati za řádného člena.Tady již začína novodobá kapitola našeho sportu i spolku.


Nyní opět k výsledovkám Otrokovických střelců v 1987-1992.

1987

9.5.–Ostrava 3.Slovák Roman 6.Dufek Jaroslav
Neoficiální MR Otrokovice 3.Slovák Roman 6.Kristýnek Vladimír 8.Skála Radek
13.8.-Suché Lazce 2.Kristýnek Vladimír
12. 9. - Praha (Kunratice) 4.Slovák Roman 6.Bobek František
10.10. – Ostrava 1.Slovák Roman 4.Skála Radek 5.Bobek František

1988

7. 5.–Ostrava 3.Bobek František 6.Kristýnek Vladimír
11. 6. Opava 6.Medek Jaroslav 7.Kristýnek Vladimír
9.-10. 7. - Cena Otrokovic 3.Bobek František 7.Kristýnek Vladimír 8.Medek Jaroslav
13. 8.-Děčínská Diana 2.Kristýnek Vladimír 3.Slovák Roman 5.Medek Jaroslav
13. 8.-Suché Lazce 4.Kopřiva Jan st. 5.Kašpar Jiří
10.-11. 9.-MR Kunratice 2.Slovák Roman 5.Bobek František
8.-9.10.–Ostrava 4.Kristýnek Vladimír 7.Skála Radek 8.Medek Jaroslav

1989

7.-8.5.–Ostrava 7.Kristýnek Vladimír
15.7.–Otrokovice 5.Kristýnek Vladimír 7.Kopřiva Jan st. 8.Bobek František
První mezinárodní závod za účasti střelců z Estonska 1.8. Děčín 5.Kristýnek Vladimír
2.Lipenský Jiří (junior)
16.-17.9.–MR 4.Kopřiva Jan st. 5.Slovák Roman
7.10.–Otrokovice 5.Kristýnek Vladimír 6.Kopřiva Jan ml. 7.Slovák Roman

1990

28.-29.4.–Opava 7.Dufek Jaroslav 8.Slovák Roman
5.5.–Ostrava 2.Kopřiva Jan st. 4.Slovák Roman 6.Kopřiva Jan ml.
7.7.-Otrokovice (mezinárodní závod) 4.Kristýnek Vladimír 5.Kopřiva Jan ml. 7.Kopřiva Jan st.
28.7.-Ostrava 1.Bobek František 3.Kopřiva Jan st. 8.Kristýnek Vladimír DružstvoOtrokovice2.
25.-26.8.-(1 oficiální MR) 5.Slovák Roman 6.Medek Jaroslav
7.9.-Otrokovice 1.Kopřiva Jan ml. 2.Slovák Roman 5.Bobek František 6.Kopřiva Jan st. 7.Medek Jaroslav Družstva Otrokovic 1 a 3.místo
8.10.-Otrokovice 3.Kopřiva Jan ml. 4.Kristýnek Vladimír 6.Kopřiva Jan st. 7.Medek Jaroslav 8.Skála Radek

1991

20-21.4.–Opava2.KopřivaJanst.3.KristýnekVladimír5.SlovákRoman 11.5.–Ostrava1.SlovákRoman3.KopřivaJanst.7.KopřivaJanml. 15.6.–Otrokovice1.KristýnekVladimír2.SlovákRoman3.KopřivaJanst.4.KopřivaJanml
24-25-Opava(mezinárodní mistrovstvství) 1.Kopřiva Jan st. 2.Slovák Roman 7.Medek Jaroslav 8.Kopřiva Jan ml.
14.9.–Otrokovice 1.Kopřiva Jan st. 4.Slovák Roman 6.Kristýnek Vladimír 7.Dufek Jaroslav

1992

25.-26.4.–Opava 1.Kristýnek Vladimír 4.Bobek František
9.5.–Ostrava 1.Bobek František 4.Kopřiva Jan ml. 5.Kopřiva Jan st. 7.Medek Jaroslav
6.6.–Otrokovice 1.Slovák Roman 4.Kopřiva Jan st. 5.Bobek František
4.7–Ostrava 2.Slovák Roman 4.Kopřiva Jan st.
25.-26.7.-Opava (mezinárodní závod) 2.Kopřiva Jan st. 3.Slovák Roman 4.Bobek František
22.-23.8.-Otrokovice (mezinárodní mistrovství republiky) 2.Slovák Roman 4.Bobek františek 5.Kopřiva Jan st.
10.10.–Ostrava 1.Kopřiva Jan st. 3.Medek Jaroslav

Fotogalerie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích

Historie polní kuše v Otrokovicích

Fotografie Historie polní kuše v Otrokovicích